คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

เราได้ย้าย คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ไปที่ page365.zendesk.com แล้ว!
หากคุณต้องการเข้าดู FAQ เดิม ซึ่งอาจมีข้อมูลที่ไม่ทันสมัยแล้ว กรุณาคลิกที่นี่ : slimfaq.com/page365