บริการจัดส่งพัสดุ Page365 Express (ขนส่งโดย Kerry Express)

ทดสอบส่งสินค้า
1
ชิ้น
ค่าจัดส่งพัสดุ
20
บาท

หมายเหตุ: สำหรับปลายทางจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 50 บาท และค่าธรรมเนียมการตีกลับพัสดุ 30 บาท