ราคาค่าส่งพัสดุ Page365 Express

✓ อัตราค่าจัดส่งพัสดุ ถูกกว่า
✓ ส่งพัสดุง่าย ช่องทางพิเศษ ไม่ต้องต่อคิว
✓ มีบริการส่งพัสดุ ณ จุดส่งพัสดุ และ เรียกรถเข้ารับพัสดุ
✓ จัดส่งพัสดุโดย ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, BEST Express และ Ninja Van
✓ ระบบแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าอัตโนมัต

น้ำหนักพัสดุ

(กรัม)

ค่าส่ง EMS ทั่วไป

ค่าส่งพิเศษสำหรับผู้ใช้ Page365 Express

ไปรณีย์ไทย / Ninja Van

(ชำระค่าจัดส่งในระบบ Page365)

Kerry Express*

(ชำระค่าจัดส่งในระบบ Page365)

BEST Express

(ชำระค่าจัดส่ง ณ จุดส่ง)

0-5 32 20ตรวจสอบราคาได้ที่
www.page365.net/kerry-pricing
ชำระตรงกับ BEST Express
โปรดตรวจสอบราคาจาก
www.best-inc.co.th/fee
6-100 37 37
101-200 42 41
201-250 42
251-500 52 51
501-1,000 67 66
1-1.5kg 82 81
1.5-2kg 97 89
↓↓ ส่งของหนัก ราคาถูกลงกว่าเดิม! ↓↓
2-2.5kg 122 99
2.5-3kg 137
3-3.5kg 157
3.5-4kg 177
4-4.5kg 197
4.5-5kg 217
5-5.5kg 242 119
5.5-6kg 267
6-6.5kg 292
6.5-7kg 317
7-7.5kg 342
7.5-8kg 367
8-8.5kg 397
8.5-9kg 427
9-9.5kg 457
9.5-10kg 487
10-11kg 502 199
11-12kg 517
12-13kg 532
13-14kg 547
14-15kg 562
15-16kg 577 249
16-17kg 592
17-18kg 607
18-19kg 622
19-20kg 637
หมายเหตุ
  • การส่งพัสดุไปยังพื้นที่ห่างไกล/พื้นที่พิเศษ อาจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการขนส่ง สามารถตรวจเช็คค่าธรรมเนียมได้โดยตรงบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ
  • การจัดส่งพัสดุไปยังพื้นที่ห่างไกลโดย Kerry Express มีค่าธรรมเนียมการจัดส่งในพื้นที่ห่างไกล/พื้นที่พิเศษเพิ่ม 50 บาท และค่าธรรมเนียมการตีกลับพัสดุ 30 บาท
  • Page365 Express คืออะไร?