ราคาค่าส่งพัสดุ Page365 Express

✓ อัตราค่าจัดส่งพัสดุ ถูกกว่า
✓ เชื่อมต่อขนส่งเจ้าต่างๆ ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, BEST Express, J&T Express, Flash Express และ Ninja Van
✓ ส่งพัสดุง่าย ช่องทางพิเศษ ไม่ต้องต่อคิว
✓ สามารถเลือกชำระค่าส่งกับสาขาพัสดุโดยตรง
✓ มีบริการส่งพัสดุ ณ จุดส่งพัสดุ และ เรียกรถเข้ารับพัสดุ
✓ ระบบแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าอัตโนมัติ

เลือกขนส่งที่ต้องการเช็คราคาค่าส่งพัสดุ

ไปรษณีย์ไทย

ชำระค่าจัดส่งในระบบ Page365 ประหยัดกว่า 4%

ไปรษณีย์ไทย

ชำระค่าจัดส่งโดยตรงกับไปรษณีย์ไทยทุกสาขา

Ninja Van

ชำระค่าจัดส่งในระบบ Page365

KERRY Express

ชำระค่าจัดส่งพัสดุได้ที่เคาน์เตอร์ KERRY Express โดยตรงทุกสาขา

BEST Express

ชำระค่าจัดส่งโดยตรงกับ BEST Express

J&T Express

ชำระค่าจัดส่งตรงกับ J&T โดยอัตราค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับสาขาที่ร้านค้าเปิด J&T VIP Account ไว้ ตรวจสอบได้ที่ J&T สาขาใกล้บ้าน

Flash Express

ชำระค่าส่งพัสดุและบริการต่าง ๆ กับทางเจ้าหน้าที่เข้ารับพัสดุ หรือสาขาของ Flash Express โดยตรง


Page365 Express แบบ Drop-Off โดย ไปรษณีย์ไทย

น้ำหนักพัสดุ
(กรัม)

ค่าส่ง EMS ทั่วไป

Page365 Express
แบบจัดส่งโดย ไปรณีย์ไทย

(ชำระค่าจัดส่งในระบบ Page365)

Page365 Express
แบบจัดส่งโดย ไปรณีย์ไทย

(ชำระค่าจัดส่งกับไปรษณีย์ไทยโดยตรง)

0 - 5 32 30 ชำระตรงกับ ไปรษณีย์ไทย
โปรดตรวจสอบราคาจาก
www.thailandpost.co.th
6 - 100 37 37
101 - 200 42 41
201 - 250 42
251 - 500 52 48
501 - 1,000 67 62
1 - 1.5 kg 82 79
1.5 - 2 kg 97 80
↓↓ ส่งของหนัก ราคาถูกลงกว่าเดิม! ↓↓
2 - 2.5 kg 122 89
2.5 - 3 kg 137
3 - 3.5 kg 157
3.5 - 4 kg 177
4 - 4.5 kg 197
4.5 - 5 kg 217
5 - 5.5 kg 242 140
5.5 - 6 kg 267
6 - 6.5 kg 292
6.5 - 7 kg 317
7 - 7.5 kg 342
7.5 - 8 kg 367
8 - 8.5 kg 397
8.5 - 9 kg 427
9 - 9.5 kg 457
9.5 - 10 kg 487
10 - 11 kg 502 190
11 - 12 kg 517
12 - 13 kg 532
13 - 14 kg 547
14 - 15 kg 562
15 - 16 kg 577 239
16 - 17 kg 592
17 - 18 kg 607
18 - 19 kg 622
19 - 20 kg 637
  • ชำระค่าจัดส่งพัสดุด้วยบัตรเครดิตในระบบ Page365 หรือเลือกชำระค่าจัดส่งกับไปรษณีย์ไทยโดยตรง

  • สามารถใช้ร่วมกับเครดิตส่งฟรี สำหรับลูกค้าแพ็กเกจที่ได้รับเครดิตส่งพัสดุฟรี / เดือน

 

Page365 Express แบบ Pick-Up โดย Ninja Van (ปิดบริการชั่วคราว)

น้ำหนักพัสดุ
(กิโลกรัม)

Page365 Express
แบบจัดส่งโดย Ninja Van

(ชำระค่าจัดส่งในระบบ Page365)

0 - 0.50 18
0.51 - 1.0
1.01 - 2.0 23
2.01 - 3.0 29
3.01 - 4.0 50
4.01 - 5.0 60
5.01 - 6.0 75
6.01 - 7.0 85
7.01 - 8.0 105
8.01 - 9.0 115
9.01 - 10.0 125
10.01 - 11.0 145
11.01 - 12.0 155
12.01 - 13.0 165
13.01 - 14.0 175
14.01 - 15.0 185
15.01 - 16.0 195
16.01 - 17.0 205
17.01 - 18.0 215
18.01 - 19.0 225
19.01 - 20.0 235
20.01 - 35.0 +30 บาท/กิโลกรัม


Page365 Express คืออะไร?