สาขาให้บริการ Page365 Express

เลือกบริการจัดส่งแบบที่คุณต้องการตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ


ส่งพัสดุด้วยตัวเอง ณ จุดส่งพัสดุ (Drop-Off)

เลือกบริษัทขนส่งที่คุณต้องตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ

ไปรษณีย์ไทย

(รองรับเครดิตส่งฟรีสำหรับผู้ใช้งาน Page365)

ไปรษณีย์ไทย

(กด ctrl+F และพิมพ์รหัสไปรษณีย์ เพื่อค้นหาสาขาไปรษณีย์ที่ให้บริการ หรือค้นหาจากการเลื่อนดูรหัสไปรษณีย์)

Kerry Express

ส่งพัสดุ ณ จุดให้บริการ Kerry Express แบบร้านพาร์เซลช็อปทุกสาขา
** หากร้านค้าต้องการใช้บริการ Pick-up กรุณาสอบถามสาขา KERRY ที่ท่านใช้บริการ
ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ
เช็คอัตราค่าจัดส่ง


Best Express

ส่งพัสดุได้ที่เค้าเตอร์ BEST Express ทุกสาขา
ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ
เช็คอัตราค่าจัดส่ง


J&T Express

ร้านค้าต้องสมัคร J&T VIP Account กับทาง J&T และทำการส่งพัสดุ ณ สาขาที่เปิด Account ไว้เท่านั้น
ตรวจสอบสาขาให้บริการ J&T VIP Account


บริการเข้ารับสินค้าที่บ้าน (Pick-Up)

เลือกขนส่งเจ้าที่คุณต้องการเลือกใช้

NINJA VAN

(รองรับเครดิตส่งฟรีสำหรับผู้ใช้งาน Page365)

NINJA VAN

เงื่อนไขการเข้ารับพัสดุ : พัสดุต้องมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 200 cm. มีขนาดด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน100 cm. และน้ำหนักไม่เกิน 35 กิโลกรัม / ชิ้น

ตรวจสอบสาขาที่เข้ารับพัสดุกับเว็บไซต์ Ninja Van

เช็คอัตราค่าจัดส่ง

วิธีเรียกรถเข้ารับ

  • กรณีร้านค้าไม่อยู่ในพื้นที่เข้ารับ แต่ต้องการให้ Ninja Van เข้ารับพัสดุ ร้านค้าต้องมีพัสดุจำนวนว 50 ชิ้นขึ้นไป และมียอดจัดส่งทุกวัน สามารถแจ้งสอบกับทางเจ้าหน้าที่ของ Ninja Van เพื่อให้ทางทีมงานตรวจสอบเพิ่มเติม