ฟรี! แพ็กเกจ SOLO 1 เดือน
เมื่อตอบลูกค้าผ่านระบบ Page365

ฟรี! แพ็กเกจ SOLO 1 เดือน (พร้อมบริการเสริมตามแพ็กเกจ) เมื่อตอบลูกค้าที่ทักมาทาง Inbox ผ่านระบบ Page365 ระหว่างวันที่ 12-31 ม.ค. 65

ขั้นตอนการรับแพ็กเกจ SOLO ฟรี

 1. ล็อคอินเข้าระบบ Page365
 2. แจ้งคูปองโค้ด freesolo1m เพื่อรับสิทธิพิเศษ ดูวิธีการส่งคูปอง
 3. ตอบลูกค้าที่ทักมาทาง Inbox ผ่านระบบ Page365
 4. รอรับแพ็กเกจ SOLO ฟรี! ในวันที่ 1 ก.พ. 65

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับข้อความทาง SMS เท่านั้น

 2. คูปองโค้ด freesolo1m มีอายุ 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คุณได้รับ SMS

 3. ร้านค้าที่ผ่านเงื่อนไขจะได้รับแพ็กเกจ SOLO ฟรี 1 เดือนในวันที่ 1 ก.พ. 65

 4. จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง / 1 ท่าน / 1 เบอร์

 5. บริการเสริมต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขตามแต่ละแพ็กเกจ ดูรายละเอียดแพ็กเกจ

 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://m.me/page365app หรือเฟสบุ๊ค http://fb.com/page365app 


ขั้นตอนการ Log in และส่ง Coupon code