วิธีพิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ

  1. เลือกออเดอร์ที่ต้องการพิมพ์ใบปะหน้า หรือใบจ่าหน้าพัสดุ โดยเข้าไปที่เมนู ‘บิล’ (ออเดอร์ที่พิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุได้ ต้องเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยและอยู่ในสถานะ ‘เตรียมส่ง’ เท่านั้น

Page365 - พิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ ใบปะหน้าพัสดุ

2. เลือกสถานะ ‘เตรียมส่ง’

Page365 - พิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ ใบปะหน้าพัสดุ

3. เลือกออเดอร์ (บิล) ที่ต้องการพิมพ์

Page365 - พิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ ใบปะหน้าพัสดุ

4. เลือก ‘พิมพ์’ และเลือกรูปแบบใบจ่าหน้าที่ต้องการพิมพ์

Page365 - พิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ ใบปะหน้าพัสดุ