BN admin.png
 

ระบบบริหารจัดการแอดมิน (Admin)

แบ่งงานง่าย รู้ได้ แอดมินคนไหนตอบแชท

จัดระเบียบแอดมินและทีมงาน ส่งต่องาน มอบหน้าที่ให้แอดมินคนต่อไปได้แบบไม่มีตกหล่น เจ้าของร้านตรวจงานแอดมินง่ายขึ้น พร้อมสรุปผลการทำงานของแอดมินในหน้าสถิติ

Page365 - แสดงแอดมินที่ตอบแชท

บริหารจัดการแอดมินร้านอย่างเป็นระเบียบ

บันทึกแอดมินที่ตอบแชทในบทสนทนา แอดมินจัดการงานของตัวเองง่ายขึ้น แม้จะไม่ใช่แอดมินที่ได้รับมอบหมาย ก็สามารถเข้ามาช่วยตอบแชทลูกค้าได้ ตรวจสอบได้ ข้อความไหน ใครเป็นคนตอบ

ส่วนเจ้าของร้านตรวจงานแอดมินได้อย่างสบาย
รู้ได้ทันที ว่าลูกค้ารายนี้ใครดูแลด้วยรูปโปรไฟล์
แอดมินที่อยู่หลังข้อความสนทนา

Page365 - ระบบจัดการแอดมิน - มอบหมายแชทให้แอดมินคนอื่น

มอบหมายงานให้แอดมินท่านอื่น

เปลี่ยนแอดมิน มอบหน้าที่ ส่งต่อแชทหรือออเดอร์ให้แอดมินท่านอื่นได้ไม่ตกหล่น

Page365 - ระบบจัดการแอดมิน - สรุปยอดขายที่ปิดได้ และแชทลูกค้าที่ตอบ

สรุปยอดขายและแชทที่รับผิดชอบ

ดูผลงานการทำงานของแอดมินแต่ละคน สรุปจำนวนลูกค้าที่แอดมินรับและที่ปิดยอดขายได้ นำไปสู่การประเมินงานแอดมินและคำนวณคอมมิชชั่นได้แม่นยำ รายละเอียดเพิ่มเติม


วิธีมอบหมาย ส่งต่องานให้แอดมิน (Admin)

admin assign - วิธีมอบหมายงานให้แอดมิน.png
 
  1. ไปที่แชทของลูกค้า คลิก “ยังไม่ได้รับมอบหมาย” 

  2. เลือกแอดมินที่ต้องการให้เป็นคนตอบลูกค้า

 
 
admin assign - วิธีมอบหมายงานให้แอดมิน2.png
 

3. ระบบจะแสดง “รูปโปรไฟล์แอดมิน” ที่ได้รับมอบหมายบริเวณด้านบนและด้านหลังข้อความที่แอดมินคนนั้นส่งไปหาลูกค้า

กรณีที่แอดมินเข้ามาตอบแชทของลูกค้าที่ยังไม่มีแอดมินท่านใดตอบ
ระบบแอดมินจะบันทึกให้แอดมินคนแรกที่เข้ามาตอบแชทลูกค้าให้เป็น
เจ้าของแชทนั้นโดยอัตโนมัติ

 
Page365-Admin assign- วิธีมอบหมายแอดมิน 3.png
 

4. เมื่อมีแอดมินคนอื่นมาช่วยตอบลูกค้าแทนแอดมินที่รับมอบหมาย

ระบบแอดมิน จะแสดงชื่อแอดมินที่พิมพ์ข้อความนั้น ๆ หลังข้อความ ทำให้เห็นได้ว่า แอดมินคนไหนเป็นคนตอบลูกค้า โดยหน้าสนทนานั้นจะยังแสดงหน้ารูปโปรไฟล์แอดมินที่ได้รับมอบหมาย

 
 
Page365-Admin assign-วิธีมอบหมายแอดมิน4.png
 

5. เมื่อการสนทนาสิ้นสุดลงให้แอดมิน คลิก “เสร็จแล้ว” เพื่อปิดการขาย

ระบบแอดมินจะบันทึกจำนวนลูกค้าที่แอดมินตอบการขายไว้ในหน้าสถิติ

 
 

วิธีดูงานที่แอดมิน (Admin) ได้รับมอบหมาย

PAge365-Admin assign-วิธีดูงานที่แอดมินได้รับมอบหมาย.png
 

แอดมินที่ถูกมอบหมายงาน สามารถกดเข้าไปดูได้ที่
หน้า “ของฉัน” ตรงแถบเมนูซ้ายมือ

 
 

วิธีดูยอดสถิติแอดมิน (Admin)

เจ้าของร้านหรือทีมงานแอดมินจะรู้สถิติยอดขาย และผลการทำงานของแอดมินแต่ละท่าน เพื่อนำไปคำนวณเป็นค่าคอมมิชชันได้ในหน้าสถิติ ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ไปที่ “หน้าสถิติ”

  2. จากนั้น ระบบจะแสดงยอดสถิติแอดมิน

 
Page365-Admin assign- วิธีดูยอดสถิติแอดมิน.png
 

ความหมายของสถิติที่แสดงในส่วนของแอดมิน (Admin)

  • ยอดขาย (บาท) :: ยอดขายที่แอดมินท่านนั้นเป็นคนทำยอดขายได้ จากการกดเปิดบิลและได้รับชำระจากลูกค้า

  • ได้รับมอบหมาย (คน) :: จำนวนลูกค้าที่แอดมินได้รับมอบหมาย

  • เสร็จแล้ว (คน) :: จำนวนลูกค้าที่แอดมินตอบเสร็จสิ้นแล้ว

  • เวลาตอบสนอง :: เวลาที่แอดมินตอบข้อความแรกของลูกค้าโดยเฉลี่ยจากช่วงเวลา ซึ่งเจ้าของร้านจะทราบได้ว่าแอดมินคนไหนเป็นผู้ตอบลูกค้าเร็วที่สุด

  • ระยะเวลาปิดบิล :: ระยะเวลาการเปิดบิล เปลี่ยนสู่สถานะ “ยังไม่ชำระ” โดยจะเฉลี่ยจากช่วงเวลา