Posts in featured shops
แชทล่ม แชทไม่เด้ง ตอบแชทไม่ได้ ร้านค้าออนไล์แก้ปัญหายังไงดี ในวันที่ Facebook ล่ม

ขายของออนไลน์บนเพจ Facebook แล้วแชทไม่เด้ง ข้อความจากลูกค้าไม่เข้า ตอบแชทเพจไม่ได้ แม่ค้าออนไลน์อย่างเราต้องทำยังไง ในวันที่ Facebook ล่ม ตอบแชทลูกค้าไม่ได้ เพราะโดนพี่มาร์ควางยา

Read More