page365_auto-chatbot.png
 

ระบบข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

วันหยุด วันปิดร้าน ไม่มีแอดมินคอยตอบแชทลูกค้าในช่วงกลางคืน

ให้แชทบอท (Chatbot) ช่วยตอบ ด้วยข้อความตอบกลับอัตโนมัติ


page365_autobot-02.png

เปิด - ปิด กำหนดวันและเวลา
ที่ต้องการให้บอทช่วยตอบได้

วันหยุด ปิดร้าน วันลาพักร้อน ไม่มีแอดมินคอยตอบแชทลูกค้าช่วงเวลากลางคืน ร้านค้าสามารถกำหนดวันที่ เดือน ปี ที่ต้องการให้แชทบอท (Chatbot) ตอบแทนคุณได้เลย

page365_autobot-03.png

ปรับข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
ได้อิสระตามต้องการ

สร้างข้อความต้อนรับ แจ้งโปรโมชั่น กำหนดข้อความตอบกลับอัตโนมัติได้ไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร ปรับใช้งานได้ทุกประเภทร้านค้า ตั้งค่าได้ตามต้องการ

page365_autobot-04.png

ส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
ได้หลายช่องทาง

เลือกได้ว่าต้องการให้บอทส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติผ่านช่องทาง Inbox, Comment หรือดึง Comment บนหน้าเพจ ให้ตอบกลับทาง Inbox ของลูกค้าโดยตรง


วิธีเปิดใช้งาน ระบบข้อความตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot)

ขั้นตอนการตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติ

 

1.คลิกที่ "ชื่อร้านค้า" จากนั้นเลือก “ตั้งค่า”

 
Page365-วิธีเปิดใช้ข้อความตอบอัตโนมัติ-2.png
 

2. คลิก “ข้อความอัตโนมัติ” ที่แถบเมนูฝั่งซ้ายมือ

 
Page365-วิธีเปิดใช้ข้อความตอบอัตโนมัติ-3.png
 

3. กดปุ่ม “เปิด” เพื่อใช้งานข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
ที่หัวข้อ "ตอบรับอัตโนมัติ"

การตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ​(Chatbot) สามารถทำได้ทั้ง 2 รูปแบบ โดยแบ่งเป็นดังนี้

  • "ระหว่างช่วงเวลา" เป็นการตั้งค่าเพื่อให้ระบบตอบรับอัตโนมัติตอบกลับในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น เวลาเปิด - ปิดร้าน

  • "ระหว่างวันที่" เป็นการตั้งค่าเพื่อให้ระบบตอบรับอัตโนมัติตอบกลับในวันที่กำหนด

 
Page365-วิธีเปิดใช้ข้อความตอบอัตโนมัติ-4.png
 

4. สร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ที่ต้องการให้บอทตอบแชทลูกค้า