วัดผลโฆษณา Facebook ด้วยยอดขายจากบิลออนไลน์

ให้โฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยระบบส่งข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจริง

Page365- Purchase-signal-facebook-ads.png

รายงานผลลัพธ์การขายจากโฆษณา Facebook

ส่งยอดขายจากบิลออนไลน์ เข้ารายงาน Facebook Ads
( Facebook Messenger Events)

คือ รายงานผลจากการลงโฆษณา Facebook ในแต่ละครั้ง โดยใช้ข้อมูลยอดขายจากบิลออนไลน์ของ Page365 ส่งมูลค่าการขายให้ Facebook Ads เพื่อใช้ข้อมูลการขายคำนวณต้นทุนการซื้อขายต่อการลงโฆษณา และได้รู้ถึงความต้องการของสินค้าที่ลูกค้าให้ความสนใจได้แม่นยำขึ้น

วิธีตั้งค่าโฆษณา Facebook ให้รองรับการส่งข้อมูลขายจากบิลออนไลน์

ส่งยอดขายจากหน้าเว็บไซต์เข้ารายงาน Facebook Ads (Facebook Pixel)

คือ รายงานผลจากการลงโฆษณา Facebook แล้วเกิดการขายบนหน้าเว็บไซต์ขายสินค้า เมื่อผู้ซื้อสินค้ากดสั่งสินค้าผ่านระบบตะกร้าหน้าเว็บไซต์ ส่งยอดขายผ่าน Facebook Pixel ไปยัง Facebook Ads เพื่อใช้ข้อมูลการขายคำนวณต้นทุนการซื้อขายต่อการลงโฆษณา

วิธีตั้งค่าโฆษณา Facebook ให้รองรับการส่งข้อมูลขายผ่านเว็บไซต์ขายสินค้า


วิธีตั้งค่าโฆษณา Facebook ให้รองรับการส่งข้อมูลขายจากบิลออนไลน์

Page365-objective-facebook-ads.png
 

1. ลงโฆษณา Facebook

 • ต้องกำหนด Objective ในการลงโฆษณาให้เป็น Conversions เท่านั้น

Page365 - bill-online-tranfered-stage.png
 

2. การปิดการขายด้วยบิลออนไลน์

 • สนทนากับลูกค้าผ่านระบบ Page365 โดยร้านค้าสามารถรู้ได้ด้วยว่าการสนทนานั้นมาจาก Ads โฆษณาตัวไหนบนระบบ Page365

 • เปิด และปิดการขายด้วยบิลออนไลน์จาก Page365 เท่านั้น

 • Page365 จะส่งข้อมูลการขายครั้งที่ 1ให้ Facebook เมื่อมีการเปิดบิลออนไลน์ และจะส่งข้อมูลการขายให้ Facebook อีกครั้ง เมื่อมีการกดปุ่ม “รับชำระ” ในบิลออนไลน์


วิธีตั้งค่าโฆษณา Facebook ให้รองรับการส่งข้อมูลขายผ่านเว็บไซต์

Page365-website-store.png
 

1. เปิดเว็บไซต์ขายสินค้าบนระบบ Page365

Page365 - Facebook-pixel-setting.png
 

2. ติดตั้ง Facebook Pixel ลงหน้าเว็บไซต์

โดยติดรหัส Facebook Pixel ได้ที่เมนู

 • จัดการร้านค้า ▶︎ ตกแต่งหน้าร้านค้า ▶︎ Facebook Pixel และกดบันทึก

Page365 - set-objective-facebook-ads.png
 

3. ลงโฆษณา Facebook

 • ต้องกำหนด Objective ในการลงโฆษณาให้เป็น Conversions เท่านั้น

Page365 -online-shoping-cart.png
 

4. ลูกค้าทำรายการซื้อสินค้า

เมื่อลูกค้าทำรายการซื้อสินค้าเข้ามา และกดชำระเงินจากตะกร้าสินค้า Page365 ส่งข้อมูลการขายให้ Facebook Ads ใช้ข้อมูลในการคำนวณต้นทุนของโฆษณา

 • Page365 จะส่งข้อมูลการขายให้ Facebook Ads เมื่อมีการกดปุ่ม “ชำระเงิน” เท่านั้น


วิธีตั้งค่ารายงานโฆษณา Facebook

Page365 - report-facebook- ads.png

การตั้งค่ารายงาน Facebook Ads ให้แสดงยอดขายที่ส่งข้อมูลจาก Page365 สามารถไปตั้งค่าไปที่

 1. Customize Columns ▶︎ ค้นหาคำว่า Purchase ▶︎ Purchase

 2. กดเพิ่ม Columns

  • Total

  • Value

  • Cost

 3. ยอดการขายจากบิลออนไลน์จะแสดงผลในเมนู

  On-Facebook Purchases และ On-Facebook Purchase Conversion Value

 4. ยอดการขายจากหน้าเว็บไซต์ขายสินค้า จะแสดงผลในเมนู Website Purchases และ Website Purchases Conversion Value


ตัวอย่าง Ads โฆษณา Facebook ที่แสดงในหน้าแชทของลูกค้าบนระบบ Page365

 
Page365 ลูกค้ามาจาก Ads ไหน
 

ตัวอย่างรายงานยอดขายโดยรวมจากโฆษณา Facebook

 
Page365 - facebook-ads-reporting.png