get6.png

Page365 Express บริการส่งพัสดุ ราคาถูก 

เชื่อมต่อขนส่งที่ได้มาตรฐาน อาทิ ไปรษณีย์ไทย Kerry Express, BEST Express, J&T Express, Flash express และ Ninja Van เลือกเองได้ว่าจะส่งเองที่จุด Drop-off ณ ขนส่งที่เลือกใช้ หรือจะเรียกรถเข้ารับพัสดุที่บ้าน ไม่ต้องเขียนจ่าหน้าพัสดุ แค่ปริ้น และ แปะ ก็พร้อมส่ง

ประหยัดเวลาขึ้นด้วยระบบการแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าอัตโนมัติทันทีที่เราคีย์เลขพัสดุหรือถ่ายบาร์โค้ดหน้ากล่องพัสดุลงบิล

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีส่งพัสดุกับ Page365 Express