get6.png

Page365 Express บริการส่งพัสดุ ราคาถูก 

เลือกเองได้ว่าจะส่งเองที่ไปรษณีย์ไทย ณ จุด Drop-Off (ช่องไปรษณีย์ธุรกิจ) หรือจะเรียกรถเข้ารับพัสดุที่บ้าน ไม่ต้องเขียนจ่าหน้าพัสดุ แค่ปริ้น และ แปะ ก็พร้อมส่ง

ประหยัดเวลาขึ้นด้วยระบบการแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าอัตโนมัติทันทีที่เราคีย์เลขพัสดุหรือถ่ายบาร์โค้ดหน้ากล่องพัสดุลงบิล

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีส่งพัสดุกับ Page365 Express