ขั้นตอนใช้ Coupon Code ส่วนลดผ่านข้อความน้องพิมเพลิน

ขั้นตอนใช้ Coupon Code บนมือถือ

ขั้นตอนใช้ Coupon Code อัปเกรดส่วนลดในระบบ "ด้วยตัวเอง"