การจัดการข้อมูลลูกค้า

การบริหารและจัดการข้อมูลลูกค้าที่มี ทำให้คุณมีเวลามากขึ้น แถมสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ง่ายขึ้น

 • บันทึก ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ จากหน้าสนทนาอัตโนมัติ
  • ไม่ต้องคอยพิมเอง
  • ซื้อครั้งหน้า มีข้อมูลพร้อม ไม่ต้องถามซ้ำ สร้างความประทับใจ
manual-managecustomer-final1
manual-managecustomer-final1
 • ติด Tag เพื่อจัดระเบียบ แยกกลุ่ม ลูกค้า
  • ขาประจำ ซื้อซ้ำ ซื้อบ่อย หรือลูกค้างอแงก็รู้ทันที่ที่ทักมา
  • ส่งข้อความเป็นกลุ่มจาก Tag ที่ติดก็ได้ แจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น ให้ลูกค้าทีละหลายคน
manual-managecustomer-final2
manual-managecustomer-final2
 • บอกรายละเอียดทั้งหมดของลูกค้าแยกเป็นราย
  • ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
  • สั่งซื้อสินค้าทางไหน
  • เคยสั่งซื้ออะไรไปแล้วบ้าง
  • เป็นลูกค้าตั้งแต่เมื่อไร
  • เป็นลูกค้ากลุ่ม Tag ไหน
manual-managecustomer-final3
manual-managecustomer-final3