การพิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ 

พิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ เพิ่มความสะดวกสบาย ไม่ต้องคอยเขียนหน้ากล่อง ใบจ่าหน้าพัสดุมี 2 แบบ แต่วิธีการพิมพ์เหมือนกัน

  1. ใบจ่าหน้าพัสดุปกติ
  2. ใบจ่าหน้าพัสดุสำหรับการส่งแบบ Page365 Express
manual-พิมพ์จ่าหน้าพัสดุ1
manual-พิมพ์จ่าหน้าพัสดุ1

ไปที่หน้าออเดอร์(บิล) > เลือกสถานะเตรียมส่ง > เลือกออเดอร์ที่ต้องการพิมพ์ > พิมพ์ > จ่าหน้าพัสดุ

manual-พิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ2
manual-พิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ2

ใบจ่าหน้าพัสดุสำหรับออเดอร์สั่งปกติ (ลงทะเบียน EMS ฯลฯ)

manual-พิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ3
manual-พิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ3