การโปรโมทร้านค้า (ยกเลิกบริการ)

* ยกเลิกการให้บริการ คุณสามารถโปรโมทโดนตรงผ่านทาง Facebook Ads และตั้งค่าให้ Page365 ส่งข้อมูลการซื้อขายอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพ Ads ได้ หรือ คุณสามารถโปรโมทผ่าน SMS ไปยังลูกค้าเก่าได้เช่นกัน

manual-leadgen1.png

1. เปิดใช้งานที่ ตั้งค่า > โปรโมทร้านค้า

manual-leadgen2.png

2. กดปุ่ม เปิด เพื่อเปิดการใช้งาน (สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานครั้งแรกให้กด สมัครใช้บริการ)

manual-leadgen3.png

3. สำหรับผู้สมัครใช้บริการครั้งแรก ให้ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตที่คุณจะใช้ชำระค่าบริการ

manual-leadgen4.png

4. เมื่อ เปิด ใช้งานแล้วให้กด ตั้งค่าวงเงิน

Screen-Shot-2560-03-28-at-20.53.20.png

5. การตั้งค่าวงเงิน โดยเลือกวงเงินต่อสัปดาห์ที่คุณต้องการ

manual-leadgen6.png

6. เมื่อการโปรโมทเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะโปรโมทสินค้า / ร้านค้าให้คุณ โดยที่คุณสามารถเข้ามาเช็คผลการโปรโมทของคุณได้ตลอดเวลาที่ ตั้งค่า > โปรโมทร้านค้า > ดูที่รายงานโปรโมทร้าน