วิธีเพิ่มสินค้าลง สต็อกสินค้า

 1. ไปยังสินค้าที่ต้องการเพิ่มสต็อก เข้า 
มนู ร้านค้า ▶︎ เมนู อัลบั้มสินค้า ▶︎ เลือก "อัลบั้มสินค้าที่ต้องการ" ▶︎ เลือก "สินค้าที่ต้องการเพิ่มในสต็อก"

กดเลือกสินค้าในอัลบั้ม เพื่อเพิ่มสินค้าในสต็อก

กดเลือกสินค้าในอัลบั้ม เพื่อเพิ่มสินค้าในสต็อก

 

2. ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ "เปิดใช้สต็อก" ▶︎  เลือก "แบบสินค้า" เพื่อใส่แบบสินค้า  ▶︎ เลือก "สต็อก" เพื่อใส่จำนวนสินค้าในสต็อก

ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ "เปิดใช้สต็อก" 

ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ "เปิดใช้สต็อก" 

เลือกเมนู แบบสินค้า และใส่รายละเอียดของแบบสินค้า

เลือกเมนู แบบสินค้า และใส่รายละเอียดของแบบสินค้า

เลือกเมนู สต็อก  ▶︎ เลือก แบบสินค้า ▶︎ ใส่จำนวนสต็อก

เลือกเมนู สต็อก  ▶︎ เลือก แบบสินค้า ▶︎ ใส่จำนวนสต็อก