Package-solo-pro-unlimited การเพิ่มแอดมินดูแล Page365

  1. บุคคลผู้นั้นต้องเป็นแอดมินของ Page Facebook ในสถานะผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมอยู่แล้ว (Admin or Editor)
  2. ให้บุคคลนั้นเข้าเว็บ http://get.page365.net และกดสมัครใช้ฟรี
  3. หลังจากผ่านขั้นตอนการสมัครใช้งานแล้ว ให้เลือกเพจที่ต้องการใช้งานหรือเพิ่มเป็น Admin (ในระบบ Page365) และเข้าใช้งานในฐานะแอดมินได้เลย

 

การเพิ่มหรือลดแอดมิน (เลือกอนุญาตหรือจำกัดสิทธิ์เฉพาะแอดมิน)

  1.  เข้าไปที่ ตั้งค่า ในหน้าระบบ
  2. เลือก แอดมิน ที่เมนูซ้ายมือ
  3. เลือกที่ชื่อแอดมินเพื่อเพิ่ม-ลด และกด อัพเดทแอดมิน

Page365-วิธีเพิ่มจำนวนแอดมิน

 

ทำอย่างไรเมื่อจำนวนแอดมินมีมากกว่าที่แต่ละแพ็กเกจอนุญาต?

สามารถกดอัพเกรดเป็นแพ็กเกจที่สูงขึ้นได้จากในระบบเลยค่ะ

  • แพ็กเกจ Free จำนวนแอดมิน 1 คน
  • แพ็กเกจ Solo จำนวนแอดมิน 2 คน
  • แพ็กเกจ Pro จำนวนแอดมิน 6 คน
  • แพ็กเกจ Unlimited จำนวนแอดมินไม่จำกัด