การเพิ่ม Admin ดูแล Page365

การเพิ่ม Admin - Package - ราคาแพ็กเกจ.png

Q : หากเป็นแอดมินเพจ (Admin Facebook Page) อยู่แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบ Page365 ได้เลยหรือไม่?
A : ไม่ได้ แอดมิน (Admin) ท่านไหนที่ต้องการใช้งานระบบ Page365 ต้องกดสมัครใช้งานระบบก่อน

การเพิ่มแอดมินดูแล Page365

 1. แอดมินเพจ (Facebook) ที่ต้องการเข้าใช้งานในระบบ Page365 ต้องมีสถานะในเป็นผู้ดูแล (Admin) หรือผู้แก้ไข (Editor) ใน Facebook Page เท่านั้น

 2. ให้ผู้ที่ต้องการเป็นแอดมินใหม่เข้าเว็บ http://www.page365.net และ กดสมัครใช้ฟรี

 3. หลังจากสมัครใช้งานแล้ว กดเพิ่มเพจเพื่อเข้าใช้งานในระบบได้เลย


การเพิ่มหรือลดแอดมิน
(เลือกอนุญาตหรือจำกัดสิทธิ์เฉพาะแอดมิน)

 1. เข้าไปที่ ตั้งค่า ในหน้าระบบ

 2. เลือก แอดมิน ที่เมนูซ้ายมือ

 3. เลือกที่ชื่อแอดมินเพื่อเพิ่ม-ลด และกด อัพเดทแอดมิน

ทำอย่างไรเมื่อจำนวนแอดมินมีมากกว่าที่แต่ละแพ็กเกจอนุญาต?

สามารถกดอัพเกรดเป็นแพ็กเกจที่สูงขึ้นได้จากในระบบเลยค่ะ

 • แพ็กเกจ Free จำนวนแอดมิน 1 คน

 • แพ็กเกจ Solo จำนวนแอดมิน 2 คน

 • แพ็กเกจ Pro จำนวนแอดมิน 6 คน

 • แพ็กเกจ SME จำนวนแอดมิน 15 คน

 • แพ็กเกจ Enterprise จำนวนแอดมิน 25 คน

ดูรายละเอียดแต่ละแพ็กเกจ

หมายเหตุ

 • แอดมิน (Admin) ที่ไม่มีเครื่องหมายถูกหน้าชื่อ จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ Page365 ได้

Page365-วิธีเพิ่มจำนวนแอดมิน

Page365-วิธีเพิ่มจำนวนแอดมิน