วิธีตั้งค่า SMS

คุณสามารถเข้าไปตั้งค่าการใช้งาน SMS ได้ที่ ตั้งค่า > บิลและ SMS > SMS แจ้งเตือนลูกค้า
1. บิลเปลี่ยนสถานะ : เปิดใช้งาน SMS ดังนี้

  • SMS คอนเฟิร์มสินค้าหลังลูกค้าสั่งซื้อ

  • SMS แจ้งลูกค้าเมื่อคุณได้รับการชำระค่าสินค้าแล้ว

  • SMS แจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าเมื่อคุณส่งสินค้าเรียบร้อย

2. บิลใกล้หมดอายุ : เปิดใช้งาน SMS เตือนให้ลูกค้าโอนเงิน/ชำระค่าสินค้า

3. ส่งไปแล้ว : คือจำนวนข้อความที่คุณใช้ไปแล้ว

4. เครดิตคงเหลือ : คือจำนวน SMS ที่คุณยังสามารถใช้งานได้

วิธีการเติมเงิน SMS

หากคุณต้องการเติม SMS ให้คุณคลิกที่ เติมเงิน และเลือกจำนวน SMS ที่คุณต้องการเติม

SMS อัพเดตสถานะคำสั่งซื้อ
SMS เตือนลูกค้าโอนเงิน