ค่าส่งพัสดุผ่านไปรษณีย์ไทย

อัตราพิเศษเฉพาะผู้ใช้ระบบ Page365

check

 ราคาไม่มีขั้นต่ำ ราคานี้ตั้งแต่กล่องแรก

check

 จ่ายตรงกับสาขา ไม่ผ่านแอพ ไม่พักเงิน

check

 ส่งมาก ส่งน้อย ก็เรียกรถเข้ารับได้

check

 รองรับ COD ไม่พักเงินในระบบ ได้เงินเร็ว

check

 ระบบแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าอัตโนมัติติดตามพัสดุง่าย

น้ำหนักพัสดุ อัตราค่าส่ง (บาท/ชิ้น)
ไม่เกิน 1 kg. ราคาพิเศษ 19 บาท
1 - 2 kg. 29
2 - 3 kg. 39
3 - 4 kg. 49
4 - 5 kg. 59
5 - 6 kg. 69
6 - 7 kg. 79
7 - 8 kg. 89
8 - 9 kg. 99
9 - 10 kg. 109
10 - 11 kg. 119
11 - 12 kg. 129
12 - 13 kg. 139
14 - 15 kg. 149
15 - 16 kg. 159
16 - 17 kg. 179
17 - 18 kg. 189
18 - 19 kg. 199
19 - 20 kg. 209
    1. ร้านค้าพิมพ์ใบจ่าหน้าจากระบบ Page365 และแปะลงบนกล่องพัสดุ

    2. แจ้ง รหัสการจัดส่งที่ได้จากระบบ Page365 แก่เจ้าหน้าที่เค้าเตอร์ไปรษณีย์

    3. ส่งได้ที่ไปรษณีย์ไทย ทุกสาขา ยกเว้น ร้านไปรษณีย์ไทย (ปณร. ปณศ., ปณฝ., ปณอ. ฯลฯ) EMS Point และร้านค้ารวบรวมเอกชนต่างๆ เช็คสาขาไปรษณีย์

    4. เงื่อนไขการจัดส่งต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของไปรษณีย์ไทย ผู้ใช้งานสามารถประสานงานกับไปรษณีย์ไทยโดยตรง

  • สามารถเรียกใช้บริการผ่าน LINE Official Account @thailandpost ของไปรษณีย์ไทย