Posts tagged รีวิว
รีวิว: ร้านออนไลน์ลงโฆษณาเฟสบุ๊คแบบไหนดีที่สุด

โฆษณาเฟสบุ๊คถือเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ที่จะตัดสินได้ว่าร้านค้าของคุณจะรุ่งหรือร่วง พิมเพลินเชื่อว่าคุณพ่อค้าแม่ค้าหลายๆ คนต้องเคยผ่านการลองลงโฆษณาเฟสบุ๊คมาแล้ว ทั้ง Boost Post หรือการ ลงโฆษณาแบบหมุนเพื่อโชว์สินค้า … แต่แบบไหนล่ะที่จะช่วยเพิ่มยอดขายได้จริง แบบไม่ติงนัง วันนี้ Page365 รวบรวมรีวิวมาให้ศึกษากันแล้วค่ะ ><

Read More