ฟรี! ค่าส่งพัสดุ 200 บาท
เมื่อตอบลูกค้าผ่านระบบ Page365

รับเครดิตค่าส่งพัสดุ แทนเงินสด 200 บาท เมื่อตอบลูกค้าที่ทักมาทาง Inbox ผ่านระบบ Page365 ระหว่างวันที่ 12-31 ม.ค. 65 โดยเครดิตค่าส่งพัสดุใช้ได้กับการส่งพัสดุผ่าน Thaipost, Kerry Express และ Ninja Van ผ่านระบบ Page365 Express

ขั้นตอนการรับเครดิตส่งพัสดุ

 1. ล็อคอินเข้าระบบ Page365
 2. แจ้งคูปองโค้ด express200 เพื่อรับสิทธิพิเศษ ดูวิธีการส่งคูปอง
 3. ตอบลูกค้าที่ทักมาทาง Inbox ผ่านระบบ Page365
 4. รอรับเครดิตค่าส่งพัสดุมูลค่า 200 บาท ในวันที่ 1 ก.พ. 65

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับข้อความทาง SMS เท่านั้น

 2. คูปองโค้ด express200 มีอายุ 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คุณได้รับ SMS

 3. ร้านค้าที่ผ่านเงื่อนไขจะได้รับเครดิตค่าขนส่งพัสดุมูลค่า 200 บาทในวันที่ 1 ก.พ. 65

 4. เครดิตค่าขนส่งพัสดุใช้ได้กับการส่งผ่าน Thaipost, Kerry Express และ Ninja Van ผ่านระบบ Page365 Express อ่านเพิ่มเติม

 5. จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง / 1 ท่าน / 1 เบอร์

 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://m.me/page365app หรือเฟสบุ๊ค http://fb.com/page365app


ขั้นตอนการ Log in และส่ง Coupon code