Posts tagged Tax
ภาษีขายของออนไลน์ ฉบับอัปเดต 2021 เข้าใจง่าย 3 นาที

อย่ามัวแต่ขายของออนไลน์ จนลืมหน้าที่ที่สำคัญอย่าง "การเสียภาษี" ไปเชียว ปีนี้สรรพากรเริ่มเอาจริงเอาจังกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วนะ!! และนี่คือเรื่องของภาษีฉบับเข้าใจง่ายใน 3 นาทีที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องรู้เอาไว้!!

Read More