Posts tagged Tax
ภาษีขายของออนไลน์ ฉบับอัพเดต 2020 เข้าใจง่าย 3 นาที

อย่ามัวแต่ขายของออนไลน์ จนลืมหน้าที่ที่สำคัญอย่าง "การเสียภาษี" ไปเชียว ... และนี่คือเรื่องของภาษีฉบับเข้าใจง่ายใน 3 นาทีที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องรู้เอาไว้!!

Read More