Posts tagged cf คือ
คำย่อต้องรู้ในการขายของออนไลน์

สำหรับแม่ค้าออนไลน์ที่เริ่มขายของสินค้าใหม่ ๆ บางครั้งลูกค้าใช้คำย่อมาก็งงว่าหมายความว่าอย่างไร ลูกค้าบอก f ตัวนี้เลยค่ะ พอ. เอ๊ะ!!คืออะไร? วันนี้พิมเพลินรวบรวมคำย่อยอดฮิตในการซื้อขายออนไลน์มาให้แล้วค่ะ ทั้งคำย่อภาษาไทย เช่น รส, ลทบ คืออะไร คำย่อภาษาอังกฤษ เช่น cf, cod, cf no cc คืออะไร รู้ไว้ขายคล่อง ลูกค้า f ของมาไม่งงแน่นอน

Read More