การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงินคือหลักฐานที่ร้านค้าจะนำส่งไปพร้อมกับพัสดุเพื่อยืนยันการซื้อขายและการรับเงิน การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทำได้ 2 วิธีคือ

  1. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินครั้งละใบ จากหน้าบิลออนไลน์
  2. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินครั้งละหลายใบ จากหน้าออเดอร์
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ครั้งละใบ

1. คลิก "พิมพ์บิลเต็มรูปแบบ" ที่มุมขวาบนของบิลออนไลน์ใบที่ตั้งการพิมพ์

feature-การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน1
feature-การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน1

2. จะแสดงหน้าใบเสร็จรับเงินที่ต้องการพิมพ์ และกด พิมพ์

feature-การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน2
feature-การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน2
การพิมพ์ใบเสร็จพร้อมกันหลายใบ

1. ไปที่หน้าออเดอร์ (บิล) > เลือกออเดอร์ที่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน > พิมพ์ > บิลเต็มรูปแบบ

manual-พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน3
manual-พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน3

2. จะแสดงใบเสร็จรับเงินที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมด

manual-พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน4
manual-พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน4