การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงินคือหลักฐานที่ร้านค้าจะนำส่งไปพร้อมกับพัสดุเพื่อยืนยันการซื้อขายและการรับเงิน การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทำได้ 2 วิธีคือ

  1. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินครั้งละใบ จากหน้าบิลออนไลน์
  2. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินครั้งละหลายใบ จากหน้าออเดอร์

การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ครั้งละใบ

1. คลิก "พิมพ์บิลเต็มรูปแบบ" ที่มุมขวาบนของบิลออนไลน์ใบที่ตั้งการพิมพ์

 กดสั่งพิมพ์จากหน้าบิลออนไลน์

กดสั่งพิมพ์จากหน้าบิลออนไลน์

2. จะแสดงหน้าใบเสร็จรับเงินที่ต้องการพิมพ์ และกด พิมพ์

 Preview ใบเสร็จ ระบุรายละเอียดการซื้อขายสินค้า

Preview ใบเสร็จ ระบุรายละเอียดการซื้อขายสินค้า

การพิมพ์ใบเสร็จพร้อมกันหลายใบ

1. ไปที่หน้าออเดอร์ (บิล) > เลือกออเดอร์ที่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน > พิมพ์ > บิลเต็มรูปแบบ

 การสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน พร้อมกันหลาย ๆ ใบ

การสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน พร้อมกันหลาย ๆ ใบ

2. จะแสดงใบเสร็จรับเงินที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมด

 Preview ใบเสร็จรับเงินเมื่อสั่งพิมพ์พร้อมกันหลายใบ

Preview ใบเสร็จรับเงินเมื่อสั่งพิมพ์พร้อมกันหลายใบ