Posts tagged ใบเสร็จรับเงิน
ไขข้อสงสัย "บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน” ต่างกันอย่างไร รู้ไว้..ไม่งง

“บิลเงินสด และ ใบเสร็จรับเงิน” เอกสารหลักฐานการรับชำระเงินทีมีความคล้ายกัน แต่ก็ยังมีข้อแตกต่างที่เราควรทำความเข้าใจ ร้านค้าออนไลน์ควรใช้แบบไหน จะได้ไม่สับสน

Read More
ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ คืออะไร ธุรกิจแบบไหนใช้ได้บ้าง?

ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ คืออะไร ใช้งานยังไง เอกสารเหล่านี้กันหรือไม่ ถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์จำเป็นต้องใช้หรือเปล่า? พิมเพลินรวบรวมข้อมูลของใบวางบิล ใบแจ้งหนี้มาไขข้อสงสัยให้กับว่าที่เจ้าของกิจการมือใหม่กันในบทความนี้ค่ะ

Read More
วิธีออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี สำหรับคนขายออนไลน์

วันนี้พิมเพลินมาไขข้อสงสัยให้กับร้านค้าออนไลน์มือใหม่ ว่าใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแตกต่างกันอย่างไร? พร้อมวิธีออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีออนไลน์ที่ถูกต้อง สำหรับคนขายออนไลน์

Read More