Posts tagged ใบเสร็จรับเงิน
ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ คืออะไร ธุรกิจแบบไหนใช้ได้บ้าง?

ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ คืออะไร ใช้งานยังไง เอกสารเหล่านี้กันหรือไม่ ถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์จำเป็นต้องใช้หรือเปล่า? พิมเพลินรวบรวมข้อมูลของใบวางบิล ใบแจ้งหนี้มาไขข้อสงสัยให้กับว่าที่เจ้าของกิจการมือใหม่กันในบทความนี้ค่ะ

Read More
วิธีออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี สำหรับคนขายออนไลน์

วันนี้พิมเพลินมาไขข้อสงสัยให้กับร้านค้าออนไลน์มือใหม่ ว่าใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแตกต่างกันอย่างไร? พร้อมวิธีออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีออนไลน์ที่ถูกต้อง สำหรับคนขายออนไลน์

Read More