วิธีออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี สำหรับคนขายออนไลน์

Page365-ออกใบเสร็จรับเงิน:ใบกำกับภาษี.png

เปิดร้านขายออนไลน์ใหม่ ยังไม่เข้าใจใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีคืออะไร? ลูกค้าขอให้ออกใบเสร็จให้ก็ไม่มั่นใจว่าออกใบเสร็จรับเงินอย่างไรถึงจะถูกต้อง เป็นมือใหม่ในด้านขายของออนไลน์ ไม่ต้องกังวลไปค่ะ วันนี้พิมเพลินมาไขข้อสงสัยให้แล้วว่าใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแตกต่างกันอย่างไร? บุคคลธรรมดาออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่? พร้อมวิธีออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีออนไลน์

ใบเสร็จรับเงินคืออะไร?

ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) คือ เอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เป็นหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หรือลูกค้าได้ชำระเงินให้แล้ว ซึ่งรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินต้องระบุข้อมูลสำคัญในการซื้อขาย ชื่อ-สกุล ที่อยู่อาศัย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี วันที่ทำรายการซื้อขาย เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และรายการสินค้าหรือบริการ โดยตามกฎหมายกำหนดให้ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เมื่อราคาสินค้าหรือบริการมีมูลค่าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

ใบกำกับภาษีคืออะไร?

ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสารที่ผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะต้องออกให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ รวมถึงแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากราคาของสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้งค่ะ

คุณอาจสนใจสิ่งนี้เพิ่มเติม : ใบกำกับภาษีอย่างย่อ สำหรับร้านค้าออนไลน์

 
Page365-Tax-invoice-and-Receipt
 

ใบเสร็จรับเงินกับใบกำกับภาษีต่างกันอย่างไร ?

ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อลูกค้าชำระแล้วเท่านั้น   ออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้า  
แม้ว่าลูกค้าจะยังไม่ชำระ
  ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อยอดซื้อขาย มากกว่า 100 บาท   ออกใบกำกับภาษีทุกครั้ง ไม่มีขั้นต่ำ

วิธีออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ออนไลน์

Page365 ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีออนไลน์ได้ ไม่ต้องพึ่งแบบฟอร์มเลยค่ะ เพียงแค่เปิดบิลออนไลน์ขายของให้ลูกค้าตามปกติ ระบบจะดึงข้อมูลของลูกค้ามาจัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้อัตโนมัติ หากต้องการออกใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ เพียงแค่กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้าลงในบิลออนไลน์ระบบก็สร้างใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้ได้เลยค่ะ

 
ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี

ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี

 

บุคคลธรรมดาออกใบเสร็จรับเงิน/ออกใบกํากับภาษีได้ไหม?

ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดาสามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าได้ค่ะ โดยแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินจะต้องแสดงข้อมูลสำคัญ ดังต่อไปนี้ค่ะ

  1. ชื่อ-สกุล และที่อยู่ของธุรกิจ

  2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

  3. วันเดือนปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน

  4. ลำดับ และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน

  5. รายการ ราคาสินค้า และราคาสุทธิ ในการซื้อขายไว้ให้ครบถ้วนค่ะ

ใบกำกับภาษี บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าได้นะคะ ผู้ที่ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าได้ต้องมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเท่านั้นค่ะ

คุณอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม : วิธีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมขอเครื่องหมาย DBD Registered ด้วยตัวเอง

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็สามารถใช้ระบบทำใบเสร็จรับเงิน ออกใบกำกับภาษีได้เลยค่ะ ขายของออนไลน์มีรายได้ก็ต้องรายงานภาษี ทำความเข้าใจภาษีขายของออนไลน์เพื่อวางแผนธุรกิจของเราไว้ด้วยนะคะ

หากคุณสนใจใช้งาน Page365 คุณสามารถ สมัครใช้งานฟรี

หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เริ่มต้นกับ Page365 หรือ ทำไมเราถึงฟรี?