ธนาคารจะส่งข้อมูลบัญชีแบบไหนให้กรมสรรพากรบ้าง? (ฉบับอัพเดทปี 2019)

Page365-epayment-tax-condition.jpg

ภาษีอีเพย์เมนต์ ได้ประกาศบังคับใช้แล้วกับทุกคน โดยสถาบันจะต้องส่งข้อมูลบัญชีที่เข้าเงื่อนไขให้กับกรมสรรพากรในเดือนมีนาคมของปีถัดไป เงื่อนไขคือทุกคนที่มีบัญชีฝาก/รับโอนเงิน 3,000 ครั้งขึ้นไปต่อปี หรือจำนวนครั้งการฝาก/รับโอนเงิน ตั้งแต่ 400 ครั้งขึ้นไปต่อปี และมียอดรวมมากกว่า 2,000,000 บาทต่อปี มาทำความเข้าใจรายละเอียดกฎหมายนี้กันเถอะ

สถาบันที่ต้องนำส่งข้อมูลบัญชีให้กรมสรรพากร

 1. ธนาคารพาณิชย์

 2. สถาบันการเงินต่างๆ

 3. Payment Gateway

เงื่อนไขของการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

สถาบันจะนับจำนวนยอดรวมกันทุกบัญชีใน 1 ปีแล้วนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. จำนวนครั้งการฝาก/รับโอนเงิน ตั้งแต่ 3000 ครั้งขึ้นไปต่อปี

 2. จำนวนครั้งการฝาก/รับโอนเงิน ตั้งแต่ 400 ครั้งขึ้นไป และต้องมียอดรวมมากกว่า 2,000,000 บาทต่อปี

หมายเหตุ : ไม่นับยอดฝาก/รับเงินโอนภายในบัญชีชื่อสกุลเดียวกัน

ตัวอย่าง

น้องพิมเพลิน มีบัญชีเงินฝากทั้งหมด 4 บัญชี ดังต่อไปนี้

บัญชี 001 มียอดรับโอนเงินทั้งปีจำนวน 2500 ครั้ง = ไม่ถูกนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

บัญชี 002 มียอดรับโอนเงินทั้งปีจำนวน 3500 ครั้ง = ถูกนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

บัญชี 003 มียอดรับโอนเงินทั้งปีจำนวน 365 ครั้ง รวมยอด 2,700,000 บาท = ไม่ถูกนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

บัญชี 004 มียอดรับโอนเงินทั้งปีจำนวน 450 ครั้ง รวมยอด 2,700,000 บาท = ถูกนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

รายการฝาก/รับโอนเข้าบัญชีแบบไหนบ้าง ?

 1. ยอดเงินฝากเข้าบัญชี

 2. ยอดรับโอนเงิน

 3. ยอดเงินฝากเช็คเข้าบัญชี

 4. ยอดจากดอกเบี้ย

 5. ยอดจากเงินปันผล

กรมสรรพากรจะได้รับข้อมูลอะไรบ้างจากสถาบัน?

 1. เลขประจำตัวประชาชน

 2. ชื่อ-สกุล

 3. จำนวนครั้งของการฝากหรือรับโอนเงิน

 4. ยอดรวมของการฝากหรือรับโอนเงิน

เริ่มบังคับใช้กฎหมายเมื่อไหร่?

ประกาศกฎหมายเริ่มบังคับใช้เมื่อมกราคมปี 2562 และบังคับให้ส่งรายงานข้อมูลบัญชีที่มีธุรกรรมพิเศษให้แก่กรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคม ปี 2563 เป็นต้นไป โดยสถาบันไม่ต้องนำส่งข้อมูลบัญชีย้อนหลังให้กรมสรรพากร

ข้อแนะนำให้ร้านค้าออนไลน์

 1. ทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อแจกแจงรายละเอียดในแต่ละธุรกรรมของธุรกิจ

 2. ขอใบกำกับภาษีในการซื้อมาขายไปทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานเมื่อทำการยื่นภาษี

 3. จดเทียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย

 4. แยกบัญชีส่วนตัว กับบัญชีที่ใช้ทำธุรกิจ

 5. ศึกษาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับภาษีออนไลน์

ภาษีอีเพย์เมนต์ถูกบังคับใช้กับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะร้านค้าออนไลน์เท่านั้น จะดีกว่าไหมถ้าเราเตรียมพร้อมรับมือโดยจดทะเบียนร้านค้าออนไลน์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหาตัวช่วยดีๆ เพื่อดูสถิติยอดขายรายเดือนหรือเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้ พร้อมทั้งบอกยอดรับโอนของแต่ละบัญชีได้ด้วย เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลแล้ว :)

หากคุณสนใจใช้งาน Page365 คุณสามารถ สมัครใช้งานฟรี

หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เริ่มต้นกับ Page365 หรือ ทำไมเราถึงฟรี?

อ้างอิง :