วิธีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมขอเครื่องหมาย DBD Registered ด้วยตัวเอง

Page365-ecommerce-registration-dbd-registered.png

มีคำถามมากมายว่าการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือจดทะเบียนการค้าออนไลน์ ต้องทำยังไง? จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เสียภาษีไหม? เครื่องหมาย DBD Registered คืออะไร? ขอเครื่องหมาย DBD Registered ยังไง? และ DBD Registered กับ DBD Verified ต่างกันไหม วันนี้น้องพิมเพลินมาไขข้อสงสัยต่างๆ พร้อมบอกวิธีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ไปยื่นเอกสารที่ไหน รวมถึงวิธีขอเครื่องหมาย DBD Registered ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย!

ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์?

 1. การซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

 2. ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)

 3. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (WebHosting)

 4. ให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Marketplace) เช่น Lazada Shopee ฯลฯ

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์อย่างไร?

 1. สร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าในการซื้อสินค้า/บริการ ความมีตัวตนของผู้ประกอบการ มีสถานที่ตั้งของสำนักงาน

 2. ผู้ประกอบการสามารถขอรับเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ซึ่งได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 3. ได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 1. เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 2. เอกสารสำหรับนิติบุคคล

Tips: Page365 เปิดเว็บไซต์ขายออนไลน์ฟรี แถมยังใช้เป็นร้านออนไลน์เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ได้นะคะ

กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่ตั้งสำนักงาน ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ เข้ามาตั้งสาขาดำเนินกิจการในประเทศไทย ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม 

 • สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และ

 • หนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการในประเทศไทย

  • ใบอนุญาตทำงาน (กรณีผู้ดำเนินกิจการเป็นคนต่างด้าว)

  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิ (ถ้ามี) 

อัตราค่าธรรมเนียม

 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 50 บาท 

 • การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 20 บาท 

 • การจดทะเบียนยกเลิก 20 บาท 

ไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ไหนบ้าง?

 1. กรณีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ

  • ยื่นจดได้ที่สำนักงานเขตที่สำนักงานตั้งอยู่

  • ยื่นจดได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กทม.

 2. กรณีสำนักงานตั้งอยู่ต่างจังหวัด

 • ยื่นจดได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริการส่วนตำบล ที่สำนักงานตั้งอยู่

เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จ สิ่งที่จะได้รับคือ

 1. ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403) ตัวอย่างใบทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 2. ใบเสร็จค่าธรรมเนียม

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วจะต้องเสียภาษีไหม?

การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เสียภาษี แต่หากประกอบกิจการแล้วเกิดรายได้ ก็ต้องเสียภาษีเงินได้ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

Tips: ซื้อขายทุกครั้งต้องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี เก็บไว้เพื่อจัดทำภาษีส่งกรมสรรพากรนะคะ

เครื่องหมาย DBD Registered คืออะไร? สำคัญกับเว็บไซต์ไหม?

คือเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกให้เจ้าของเว็บไซต์ E-Commerce โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เครื่องหมาย DBD Registered ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์จะช่วยยืนยันว่าร้านมีตัวตนอยู่จริง และตรวจสอบได้ ลูกค้ามั่นใจมากขึ้นในการซื้อสินค้า/บริการ

อยากได้เครื่องหมาย DBD Registered ทำยังไงดี?

เราต้องเตรียมเอกสารเพื่อสแกนเป็นไฟล์แล้วส่งอีเมลไปขอเครื่องหมาย DBD Registered โดยต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) ที่เราได้รับหลังจากยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 2. สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบ ทพ.) กรอก 1 ใบต่อ 1 เว็บไซต์ ใช้ชุดเดียวกับที่ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 3. สำเนาเอกสารการจดโดเมนเนม ชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมต้องเป็นชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์

 4. เอกสารอื่น (ถ้ามี)  

  • ใบแสดงตัวแทนจำหน่าย

  • ใบแสดงลิขสิทธิ์

  • ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนั้นๆ

ยื่นขอเครื่องหมาย DBD Registered ได้ที่ไหนบ้าง?

 1. ต้องการยื่น Online 

 2. ต้องการเดินทางไปยื่นด้วยตัวเอง

 • กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตั้งอยู่ที่ จ.นนทบุรี) โทร. 02-547-5959-61

รอนานไหม? กว่าจะได้เครื่องหมาย DBD Registered

ใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการ (นับจากวันที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับเอกสาร)

 
Page365-DBD-Registered-DBD-Verified.png
 

เครื่องหมาย DBD Registered ต่างกับ DBD Verified ไหม?

แตกต่างกันค่ะ เครื่องหมาย DBD Registered คือรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้ประกอบการมีตัวตนอยู่จริง แต่เครื่องหมาย DBD Verified คือรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องจดทะเบียนและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ

Tips: เครื่องหมาย DBD Verified มีความน่าเชื่อถือสูงกว่า DBD Registered

จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตัวเองง่ายๆ มีประโยชน์มากมาย เช่น ยืนยันความมีตัวตนของร้านค้า เสิร์ชหาร้านเจอบนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำให้ร้านค้าออนไลน์น่าเชื่อถือมากขึ้น และยังเป็นร้านค้าออนไลน์ถูกกฎหมาย เสียเวลาเพียงน้อยนิดกับจ่ายค่าธรรมเนียมอีกนิดหน่อย ร้านออนไลน์ธรรมดาก็เป็นร้านออนไลน์ระดับโปรแล้ว :D


หากคุณสนใจใช้งาน Page365 คุณสามารถ สมัครใช้งานฟรี

หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เริ่มต้นกับ Page365 หรือ ทำไมเราถึงฟรี?

อ้างอิง :