วิธีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดการง่าย ทำได้ด้วยตัวเอง

Page365-ecommerce-registration-dbd-registered.png

มีคำถามมากมายว่าการจดทะเบียนการค้าออนไลน์ หรือจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องทำยังไง? จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เสียภาษีไหม? เครื่องหมาย DBD Registered คืออะไร? ขอเครื่องหมาย DBD Registered ยังไง? และ DBD Registered กับ DBD Verified ต่างกันไหม? วันนี้น้องพิมเพลินมาไขข้อสงสัยต่างๆ พร้อมบอกวิธีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ไปยื่นเอกสารที่ไหน รวมถึงวิธีขอเครื่องหมาย DBD Registered ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย!จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์อย่างไร?

 1. สร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าในการซื้อสินค้า/บริการ ความมีตัวตนของผู้ประกอบการ มีสถานที่ตั้งของสำนักงาน

 2. ผู้ประกอบการสามารถขอรับเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ซึ่งได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 3. ได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด


ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์?

 1. การซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

 2. ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)

 3. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (WebHosting)

 4. ให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Marketplace) เช่น Lazada Shopee ฯลฯ

โดยร้านค้าที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มค้าขาย เจ้าของกิจการ พ่อค้า - แม่ค้าออนไลน์ ต้องทำเว็บไซต์ที่จะใช้ขายสินค้าให้เรียบร้อย เช่น ลงรูปสินค้า คำบรรยาย ราคา วิธีชำระเงิน และวิธีจัดส่งให้ครบถ้วนค่ะ

Page365 แนะนำ
เพิ่มความเชื่อถือให้พ่อค้า - แม่ค้าออนไลน์ที่อยากมีเว็บไซต์สำหรับขายของออนไลน์ Page365 Store เว็บไซต์ขายออนไลน์ใช้ฟรี แถมยังใช้เป็นร้านออนไลน์เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือจะทะเบียนร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยค่ะ ^^

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 1. เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 2. เอกสารสำหรับนิติบุคคล

กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่ตั้งสำนักงาน ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ เข้ามาตั้งสาขาดำเนินกิจการในประเทศไทย ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม 

 • สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และ

 • หนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการในประเทศไทย

  • ใบอนุญาตทำงาน (กรณีผู้ดำเนินกิจการเป็นคนต่างด้าว)

  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิ (ถ้ามี) อัตราค่าธรรมเนียม

 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 50 บาท 

 • การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 20 บาท 

 • การจดทะเบียนยกเลิก 20 บาท ไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ไหนบ้าง?

 1. กรณีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ

  • ยื่นจดได้ที่สำนักงานเขตที่สำนักงานตั้งอยู่

  • ยื่นจดได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กทม.

 2. กรณีสำนักงานตั้งอยู่ต่างจังหวัด

 • ยื่นจดได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริการส่วนตำบล ที่สำนักงานตั้งอยู่เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จ สิ่งที่จะได้รับคือ

 1. ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403) ตัวอย่างใบทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 2. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วจะต้องเสียภาษีไหม?

การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เสียภาษี แต่หากประกอบกิจการแล้วเกิดรายได้ ก็ต้องเสียภาษีเงินได้ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

Tips: ซื้อขายทุกครั้งต้องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี เก็บไว้เพื่อจัดทำภาษีส่งกรมสรรพากรนะคะเครื่องหมาย DBD Registered คืออะไร? สำคัญกับเว็บไซต์ไหม?

คือเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกให้เจ้าของเว็บไซต์ E-Commerce โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เครื่องหมาย DBD Registered ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์จะช่วยยืนยันว่าร้านมีตัวตนอยู่จริง และตรวจสอบได้ ลูกค้ามั่นใจมากขึ้นในการซื้อสินค้า/บริการ

อยากได้เครื่องหมาย DBD Registered ทำยังไงดี?

เราต้องเตรียมเอกสารเพื่อสแกนเป็นไฟล์แล้วส่งอีเมลไปขอเครื่องหมาย DBD Registered โดยต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค.0403) ที่เราได้รับหลังจากยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 2. สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบ ทพ.) กรอก 1 ใบต่อ 1 เว็บไซต์ ใช้ชุดเดียวกับที่ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 3. สำเนาเอกสารการจดโดเมนเนม ชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมต้องเป็นชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์

 4. เอกสารอื่น (ถ้ามี)  

  • ใบแสดงตัวแทนจำหน่าย

  • ใบแสดงลิขสิทธิ์

  • ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนั้นๆยื่นขอเครื่องหมาย DBD Registered ได้ที่ไหนบ้าง?

 1. ต้องการยื่น Online 

 2. ต้องการเดินทางไปยื่นด้วยตัวเอง

 • กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตั้งอยู่ที่ จ.นนทบุรี) โทร. 02-547-5959-61


รอนานไหม? กว่าจะได้เครื่องหมาย DBD Registered

ใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการ (นับจากวันที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับเอกสาร)


ข้อสังเกต : เครื่องหมาย DBD Registered จะมีอายุการใช้งานเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กรมอนุมัติให้มีกำหนดใช้ค่ะ หรือสรุปง่าย ๆ ก็คือต้องยื่นขอเครื่องหมาย DBD Registered ทุก ๆ 5 ปีนั่นเองค่ะ

 
Page365-DBD-Registered-DBD-Verified.png
 

เครื่องหมาย DBD Registered ต่างกับ DBD Verified ไหม?

แตกต่างกันค่ะ เครื่องหมาย DBD Registered คือรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้ประกอบการมีตัวตนอยู่จริง แต่เครื่องหมาย DBD Verified คือรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งความน่าเชื่อถือเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ Silver (ดี), ระดับ Gold (ดีมาก) และ ระดับ Platinum (ดีเด่น) โดยต้องจดทะเบียนและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ

 
Page365 เครื่องหมาย DBD Verified silver,gold,platinum

เครื่องหมาย DBD Verified

 


Tips: เครื่องหมาย DBD Verified มีความน่าเชื่อถือสูงกว่า DBD Registered และต้องมีอายุการใช้งานเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันอนุญาต สามารถยื่นขอต่ออายุได้ปีต่อปี สามารถยื่นขอได้ที่เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com เช่นกันค่ะ


จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ มีประโยชน์มากมาย เช่น ยืนยันความมีตัวตนของร้านค้า เสิร์ชหาร้านเจอบนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำให้ร้านค้าออนไลน์น่าเชื่อถือมากขึ้น และยังเป็นร้านค้าออนไลน์ถูกกฎหมาย เสียเวลาเพียงน้อยนิดกับจ่ายค่าธรรมเนียมอีกนิดหน่อย ร้านออนไลน์ธรรมดาก็เป็นร้านออนไลน์ระดับโปรแล้ว :D


หากคุณสนใจใช้งาน Page365 คุณสามารถ สมัครใช้งานฟรี

หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เริ่มต้นกับ Page365 หรือ ทำไมเราถึงฟรี?


อ้างอิง :