ทำความเข้าใจ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ สำหรับร้านค้าออนไลน์

Page365-ใบกำกับภาษีอย่างย่อ-สำหรับร้านค้าออนไลน์.png

จากบทความ วิธีออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี สำหรับคนขายออนไลน์ ที่พิมเพลินได้นำมาไขข้อสงสัยให้กับร้านค้าออนไลน์เปิดใหม่กันบ้างแล้ว “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ” ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ร้านค้าออนไลน์ยังสงสัย และต้องทำความเข้าใจเช่นกัน

ใบกำกับภาษีอย่างย่อคืออะไร? มีไว้ทำไม ต่างจากใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตรงไหน? ร้านค้าออนไลน์สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้มั๊ย? บุคคลธรรมดาออกได้หรือเปล่า? และต้องออกแบบไหนถึงจะไม่มีปัญหากับสรรพากร วันนี้พิมเพลินรวบรวมข้อมูลที่คนขายออนไลน์อย่างเราต้องรู้มาให้แล้วค่ะ :)


ใบกำกับภาษีอย่างย่อคืออะไร ? 

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ คือ เอกสารที่ร้านค้ากิจการประเภท “ค้าปลีก” ที่ขายสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มต้องออกให้กับลูกค้าทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการ เอาไว้เป็นหลักฐานแสดงมูลค้าสินค้าและบริการนั้น ๆ ในแต่ละครั้ง ซึ่งถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ในนามบุคคลธรรมดา จะต้องมีรายได้ เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จึงจะสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ค่ะ


ใบกำกับภาษีอย่างย่อต่างจากใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบยังไง ?

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ไม่จำเป็นต้องแสดงชื่อ - สกุล ที่อยู่อาศัย เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าและบริการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ต้องแสดงชื่อ - สกุล ที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอย่างชัดเจน
ชื่อ ชนิด และประเภทของสินค้าสามารถแสดงเป็นรหัสสินค้าได้ ต้องแสดงชื่อ ชนิด และประเภทของสินค้าอย่างชัดเจน
มีข้อความแสดงอย่างชัดเจนว่าราคาสินค้าหรือบริการนั้น ๆ มีการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Included) ไว้แล้ว ต้องแยกจำนวนราคาภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ไม่สามารถนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อส่ง ภ.พ. 30 ได้ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ สามารถนำไปหักภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อส่ง ภ.พ. 30 ได้
รายละเอียดที่ต้องมีในใบกำกับภาษีอย่างย่อ

รายละเอียดที่ต้องมีในใบกำกับภาษีอย่างย่อ

รายการที่ต้องมีในใบกำกับภาษีอย่างย่อ

  1. ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลข 13 หลักของผู้ออกใบกำกับ

  2. คำว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ”

  3. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี

  4. ชื่อ ชนิด ประเภทสินค้า และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ (ออกเป็นรหัสได้)

  5. วันที่ออกใบกำกับภาษี

  6. ข้อความที่ระบุในใบกำกับภาษีอย่างย่อว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (VAT Included)

  7. ข้อความอื่น ๆ ที่สรรพากรกำหนด

ข้อควรรู้ : ปัญหาหนึ่งที่ร้านค้าออนไลน์ต้องเจอ นั่นก็คือลูกค้ามักจะไม่ค่อยให้ข้อมูลเพื่อให้นำไปออกใบกำกับภาษี ไม่ว่าจะเป็นชื่อ - สกุล ที่อยู่ นอกเสียจากลูกค้าจะต้องการจริง ๆ ไว้เพื่อทำการลดหย่อนภาษี ซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาอย่างมากถ้าร้านค้าออนไลน์อยากจะทำให้ถูกต้อง การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อให้กับลูกค้า จึงเป็นวิธีช่วยแก้ปัญหาลูกค้าไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการออกใบกำกับภาษีแล้ว ยังช่วยลดเวลาการทำงานของร้านค้าอีกด้วยค่ะ 

ร้านค้าออนไลน์สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้หรือไม่ ?

ร้านค้าออนไลน์สามารถออกใบกำกับภาษีแบบย่อได้เช่นกันค่ะ เพราะว่าเป็นการขายปลีกให้ลูกค้าจำนวนมากเพื่อนำไปใช้สอยเอง แต่ว่าจะมีข้อกำหนดประเภทประเภทธุรกิจร้านค้าที่สรรพากรได้ออกเอาไว้ดังนี้ 

  • กิจการร้านค้าที่ขายในลักษณะขายปลีก 

  • การขายปลีก จะต้องเป็นการขายแก่ผู้บริโภคตรง เพื่อนำไปใช้เองโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะนำไปขายต่ออีกทอดนึง เช่น ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของชำ ร้านขายยา เป็นต้น

  • กิจการที่ให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก เช่น ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น

ร้านค้าออนไลน์ ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างย่อยังไง? 


ร้านค้าออนไลน์บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ โดยไม่จำเป็นต้องเครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) ในการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ร้านค้าออนไลน์สามารถใช้ Page365 ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ได้โดยไม่ต้องสร้างฟอร์มเองให้วุ่นวายค่ะ เพียงแค่เปิดบิลออนไลน์ให้กับลูกค้า ระบบก็จะดึงข้อมูลของลูกค้ามาจัดทำออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ/ใบเสร็จรับเงิน ให้อัตโนมัติค่ะ

ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ข้อควรรู้: ร้านค้าที่ต้องการออกใบกำกับภาษีแบบย่อ โดยใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) จะต้องใช้เครื่องเก็บเงินที่ได้ขึ้นทะเบียนกันกรมสรรพากร โดยร้านค้าจะต้องมีคุณสมบัติตามที่สรรพกรได้กำหนดไว้  และต้องได้รับการอนุมัติก่อนถึงจะใช้ได้ หากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท ค่ะและนี่ก็คือข้อมูลของใบกำกับภาษีอย่างย่อ ที่น้องพิมเพลินนำข้อมูลมาไขข้อสงสัยกันค่ะ หวังว่าคุณพ่อค้า แม่ออนไลน์จะเข้าใจกันมากขึ้นว่า ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ถูกต้อง จะต้องประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อที่ร้านค้าจะได้ออกไม่ผิดกัน แต่อย่าลืมนะคะ! แม้จะขายออนไลน์ในนามบุคคลธรรมดา เมื่อมีรายได้ก็อย่าลืมไปรายงานภาษีกันด้วยนะ เรื่องภาษีไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะ โดยสามารถเข้าไปอ่านและทำความเข้าใจกันได้ที่ ภาษีขายของออนไลน์เข้าใจง่าย 3 นาที ค่ะ ^^หากคุณสนใจใช้งาน Page365 คุณสามารถ สมัครใช้งานฟรี

หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เริ่มต้นกับ Page365 หรือ ทำไมเราถึงฟรี?