Posts tagged Chat Bot
แชทบอทคอยตอบลูกค้า วันหยุด และวันปิดร้าน

เปิดร้านออนไลน์ สิ่งสำคัญคือการตอบลูกค้าไว ช้านิดเดียว ลูกค้าก็เปลี่ยนความสนใจ พอมีวันหยุด อยากไปเที่ยวก็ไม่สนุก เพราะต้องเที่ยวไป ตอบลูกค้าไป ระบบตอบอัตโนมัติ (แชทบอท) จะคอยช่วยรับลูกค้าหรือตอบลูกค้าแทนในเวลาที่คุณไม่สะดวกตอบเอง

Read More