แชทบอทคอยตอบลูกค้า วันหยุด และวันปิดร้าน

Page365 ระบบตอบอัตโนมัติ วันหยุด วันปิดร้าน

เปิดร้านออนไลน์ สิ่งสำคัญคือการตอบลูกค้าไว ช้านิดเดียว ลูกค้าก็เปลี่ยนความสนใจ พอมีวันหยุด อยากไปเที่ยวก็ไม่สนุก เพราะต้องเที่ยวไป ตอบลูกค้าไป ระบบตอบอัตโนมัติ (แชทบอท) จะคอยช่วยรับลูกค้าหรือตอบลูกค้าแทนในเวลาที่คุณไม่สะดวกตอบเอง เช่น ช่วงเวลากลางคืน วันหยุด วันปิดร้าน วันพักร้อน สามารถตั้ง วัน-เวลา และข้อความที่ใช้ตอบได้เอง เลือกใช้ได้ 2 แบบ คือ

  • ตอบแทนในเวลาปิดทำการ บอทจะตอบข้อความที่ตั้งไว้ ตามเวลาและช่องทางที่ตั้งไว้

  • ตอบแทนในวันหยุด วันปิดร้าน วันลาพักร้อน สามารถกำหนด วันที่ เดือน ปี ที่ต้องการให้บอทตอบแทน

เปิด-ปิดร้าน-พักร้อน.png