Posts tagged Omni Channel
Omni Channel คืออะไร ทำแล้วยอดขายปัง! ไม่มีแป้ก ปี2023

การตลาดแบบ Omni Channel คืออะไร มีประโยชน์กับธุรกิจร้านค้าออนไลน์ยังไง? พิมเพลินจะมาอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่าย ๆ ไม่กี่นาที พร้อมตัวช่วยการขายสไตล์ Omni ให้ปังไม่มีแป้กกันในบทความนี้ค่ะ

Read More