Posts tagged กลยุทธ์การตลาด
ขายของออนไลน์ต้องรู้กลยุทธ์การตลาด 4P

กลยุทธ์การตลาดใครว่าไม่สำคัญ หากต้องการให้ร้านของเรา ขายดีด้วยตัวสินค้าเอง ไม่ต้องคอยซื้อโฆษณา เราก็ต้องวางแผนการตลาดให้ดีค่ะ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง สามารถใช้ได้กับทั้งสินค้าหรือบริการ คือ กลยุทธ์การตลาด 4P วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันค่ะว่า 4P คืออะไร? ใช้วางแผนการขายได้อย่างไรบ้าง

Read More