Posts tagged ธุรกิจออนไลน์
เริ่มต้นให้ได้กำไรกับธุรกิจซื้อมาขายไป

ส่วนใหญ่การขายปลีกสินค้าในประเทศไทยเป็นการซื้อมาขายไป มีการแข่งขันสูงมาก ทั้งขายออนไลน์และขายออฟไลน์ แล้วธุรกิจซื้อมาขายยังน่าทำอยู่หรือไม่? วันนี้พิมเพลินจะมาแนะนำจุดเริ่มต้นของธุรกิจซื้อมาขายไป ตั้งแต่ การหาของมาขาย ขายออนไลน์หรือขายหน้าร้านเลือกแบบไหนดี พร้อมกับเคล็ดลับบริหารร้านที่จะทำให้ธุรกิจไปได้สวย สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจซื้อมาขายไปค่ะ

Read More
ทำธุรกิจออนไลน์อะไรดีในยุค E-Commerce มาแรง

ทำธุรกิจออนไลน์อะไรดีในยุค 4.0 ที่ E-Commerce มาแรง การสร้างธุรกิจในยุคออนไลน์ต้องอาศัยความเร็วในการเริ่มต้น เรามาดูอาชีพออนไลน์มาแรงในปี 2019 ใครที่ต้องการมีอาชีพอิสระ อาชีพออนไลน์ อยากสร้างธุรกิจส่วนตัวพลาดไม่ได้นะคะ

Read More