Posts tagged line
เรื่องที่ต้องรู้ก่อนย้ายบัญชี LINE@ ไป LINE Official Account (LINE OA)

นอกจากชื่อที่เปลี่ยนจาก LINE@ ไปเป็น LINE Official Account แล้ว ยังมีอะไรเปลี่ยนอีกบ้าง? หลายอย่างที่คนออนไลน์หลายคนกังวลว่าย้ายไปแล้วจะมีอะไรหายบ้างไหม? รวมถึงวิธีย้ายบัญชีสำหรับบัญชีที่ได้รับสิทธิ์ให้ย้ายไปเป็น LINE Official Account ก่อนที่จะทาง LINE@ จะเปลี่ยนให้ครบทุกบัญชีภายในปี 2563 และการใช้งาน LINE OA กับ Page365 วันนี้น้องพิมเพลินได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วค่ะ^^

Read More
สร้าง Rich Message ฟรีกับบัญชี LINE Official Account(LINE@ใหม่)

สร้าง Rich Message ฟรีกับบัญชี LINE Official Account (LINE@ใหม่) ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม เรามาทำความรู้จักวิธีสร้าง Rich Message เปลี่ยนจากการส่งรูปภาพธรรมดาให้สวยงามด้วยริชเมสเสจ

Read More